Home 9 Święci 9 Męczennicy augustiańscy (pl)

Męczennicy augustiańscy (pl)

[Męczennicy augustiańscy]


Wiele było ofiar obozów koncentracyjnych, które niewinnie przelały swą krew, lecz to nie ich liczba decyduje o ogromie zbrodni, jaka dokonała się podczas II wojny światowej, a niewyobrażalne cierpienia każdego człowieka, który został tam zamordowany.
Zakon Augustianów również posiada swoich przedstawicieli, którzy ponieśli śmierć w obozach zagłady. Były to osoby konsekrowane, które wyróżniały się wybitnym zaangażowaniem w sprawy społeczne. Są to o. Wilhelm Gaczek wraz z trzema towarzyszami: o. Krzysztofem Olszewskim, o. Edmundem Wiluckim oraz br. Kazimierzem Lipką. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny tych polskich męczenników augustiańskich – sług Bożych Kościoła.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ MĘCZENNIKÓW AUGUSTIAŃSKICH Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Panie Boże, najlepszy Ojcze,
Ty w każdym czasie ukazujesz swoją miłość.
W świecie rozdartym przez walki, niezgodę,
terror i przemoc czynisz człowieka gotowym do pojednania.
Wynoszeni do chwały ołtarzy męczennicy są znakiem
zwycięstwa dobra nad złem i przebaczenia.
Niech poniesiona za wiarę śmierć
braci augustianów będzie zaczynem pojednania,
miłosierdzia i pokoju, a pamięć o nich
pomnaża naszą wdzięczność za odrodzenie
augustiańskiego życia na ziemi polskiej.
Ojcze niebieski, przyjmij nasze wspólne błagania
w intencji beatyfikacji męczenników augustiańskich:
o. Wilhelma Gaczka i trzech współtowarzyszy:
o. Krzysztofa Olszewskiego,
o. Edmunda Wiluckiego, br. Kazimierza Lipki.
Umocnij nas w dawaniu świadectwa wierze,
nadziei i miłości oraz gorliwej służbie Tobie.
Udziel każdemu z nas łask, o które prosimy…
Wszystkie nasze sprawy polecamy Tobie, dobry Ojcze,
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Imprimatur:
Kuria Metropolitalna w Krakowie
Bp Jan Szkodoń – Wikariusz Generalny
Ks. Kazimierz Moskała – Wicekanclerz
Ks. dr Stanisław Szczepaniec – Cenzor

Prosimy o informowanie nas o otrzymanych przez Państwa za ich wstawiennictwem łaskach.

Adres do korespondencji:
Postulacja Sprawy Męczenników Augustiańskich
Klasztor Augustianów
ul. Augustiańska 7, 31-064 Kraków

E-mail:
sekretariat@augustianie.pl

Na tej stronie będą systematycznie umieszczane linki do materiałów nt. naszych męczenników z klasztoru św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Równolegle informacje są publikowane na stronie internetowej augustianów. Poniżej znajduje się lista linków. Są one uporządkowane od tych dotyczących wydarzeń najnowszych do najstarszych.

Życiorysy augustiańskich męczenników (2.02./13.02.2019):

„Męczennicy z Kazimierza” – wywiad z o. Piotrem Lamprechtem OSA, notariuszem procesu beatyfikacyjnego (22.12.2018):

Odsłonięcie tablicy ku czci br. Kazimierza Lipki w kościele św. Mikołaja w Sidzinie (06.12.2018):

„Noc grozy” – wspomnienie ocalałego więźnia, o. Bonifacego Woźnego OSA (22.11.2018):

Modlitwa o beatyfikację o. Wilhelma Gaczka OSA i Towarzyszy (17.11.2018):

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego (04.09.2018):

Prośba o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego (24.05.2017):

Męczennicy augustiańscy z Kazimierza – wstawiajcie się za nami!